Zoeken
Resultaat
Gevonden: 107

Buikspierprogramma
Vergaderstukken
Coaching seizoen 2008
Machtigingsformulier
Lidmaatschap
Gesponsorde links
Lidmaatschap
Tijdens de algemene ledenvergadering van de EIJV in 2014 is de contributieregeling 2015/2016 vastgesteld. Deze is van kracht vanaf 1-4-2015 t/m 31-3-2016.

Hieronder komen de volgende zaken aan de orde:

  • Procedure aan- en afmelden lidmaatschap EIJV
  • Soorten lidmaatschappen en prijzen
  • Schaatsen op de kunstijsbaan: aanvraag trainingskaarten
  •  Rechten en plichten van leden

‚Äč

Procedure aan- en afmelden leden

Aanmelden en ook afmelden gebeurt bij de EIJV secretaris. Let op bij het afmelden. Dat moet vóór 31 maart omdat je anders geacht wordt opnieuw voor een jaar lid te worden. Dat betekent dan weer voor een jaar contributie betalen. Voor het aanmelden gebruik u bijgaand formulier: word.doc of PDF

Soorten lidmaatschap en prijzen

De lidmaatschappen zijn afgeleid van de kernactiviteiten van de EIJV, te weten schaatsen en skaten/skeeleren.
Binnen het schaatsen en skeeleren staan training en wedstrijdrijden centraal. Daarnaast kent de vereniging recreatieve en nevenactiviteiten. .
De volgende soorten lidmaatschap met daaraan gekoppelde contributie worden onderscheiden.

1. Algemeen lid ( volwassenen € 130,00 en tot 18 jr € 65,00)
Dit lidmaatschap houdt in, dat men kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, dus zowel de schaats- en skeeleractiviteiten als de nevenactiviteiten.

2. Schaatslid (volwassenen € 87,50 en tot 18 jr € 43,75)
Een schaatslid kan meedoen aan alle schaatsactiviteiten van de vereniging.
Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.
Trainingen: bostraining in de zomer en zaal en ijstraining in de winter
Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist).

3. Skeelerlid (volwassenen € 87,50 en tot 18 jr € 43,75 )
Een skeelerlid kan meedoen aan alle skate- en skeeleractiviteiten van de vereniging.
Het betreft trainings- en wedstrijdactiviteiten alsmede nevenactiviteiten.
Trainingen: zaaltraining in de winter en bos en (skeeler)baantraining in de zomer
Wedstrijden: clubwedstrijden en regionaal (KNSB, licentie vereist)

4. Natuurijslid (volwassenen € 45,00 en tot 18 jr € 22,50)
Een natuurijslid heeft gratis toegang tot de activiteiten op de natuurijsbaan voor zover niet vallend onder trainingen en wedstrijden.Heeft ook recht op deelname clubwedstrijden.

5. Ondersteunend lid (€ 15,00)
Stelt zich regelmatig beschikbaar voor vrijwilligerswerk voor de vereniging en mag deelnemen aan allerlei verenigingsactiviteiten. Een ondersteunend lid heeft geen stemrecht in de Algemene ledenvergadering.

Toelichting op de contributiebedragen
Het contributiebedrag is samengesteld uit een basisbijdrage en een trainingsbijdrage.

Alle leden m.u.v. ondersteunende leden betalen een basisbijdrage van € 45,00. Onder basisbijdrage worden verstaan de kosten die de vereniging moet maken om een gezonde huishouding te kunnen voeren.

Algemene leden, schaats- en skeelerleden betalen tevens een trainingsbijdrage van € 42,50 zijnde de trainerskosten.

Schaatsen op de kunstijsbaan
Schaatsleden die trainen op de kunstijsbaan in Deventer of Nijmegen nemen van de KNSB een licentie en/of trainingskaart af. Informatie over aanvragen en prijzen trainingskaartenvind je elders op deze site onder de rubriek "schaatsen". Informatie over licenties inline skaten vind je er ook.
Voor de busreis naar Deventer is men vanaf junior € 80,00 (pupillen A en jonger € 55,00) verschuldigd.

Rechten en plichten leden

De leden hebben niet alleen allerlei rechten; er zijn ook plichten. In bijgaand overzicht treft u deze overzichtelijk gegroepeerd aan. Klik hier.