Zoeken
Resultaat
Gevonden: 107

Clubkampioenschap EIJV 2023-02-19
Uitslagen IZ01
Clubkampioenschap 2016
Start Deventer en Zaaltraining
Van Benthem competitie 2015 Apeldoorn
Gesponsorde links
Algemeen
Algemene beschrijving van informatie over de Edese IJsvereniging

Doel
 

De Edese IJsvereniging (EIJV) is opgericht in 1963 en stelt zich ten doel het schaatsen in de ruimste zin - dus op glij-ijzers en op wieltjes - te bevorderen in de gemeente Ede, zowel voor leden als niet-leden, zowel in wedstrijdverband als recreatief. De vereniging heeft anno 2013 ongeveer 190 leden en 750 abonnementhouders. De vereniging is het gehele jaar actief zowel gedurende het winterseizoen (1 oktober tot en met 31 maart) als het zomerseizoen (1 april tot 30 september). De EIJV heeft in het Sportpark Peppelensteeg de beschikking over een eigen skeelerbaan/natuurijsbaan op sportcomplex 't Schuttersveld.

 

Leden, abonnementhouders en donateurs

De EIJV onderscheidt het algemene lid, schaatslid, skeelerlid, natuurijslid en ondersteunend lid. Voorts kent de vereniging ereleden en leden van verdienste. Om te schaatsen en skeeleren bij de EIJV hoeft men echter geen lid te zijn; er is ook de mogelijkheid om alleen een abonnement te nemen op de baan of een los kaartje te kopen. Voor wie de EIJV een warm hart toedraagt is er dan nog de mogelijkheid om donateur te worden. Voor prijzen en nadere informatie over lidmaatschappen zie bij de rubriek "Algemeen" onder "Lidmaatschappen" .
Lidmaatschap: aan- en afmelden, adreswijziging etc bij de secretaris Jop van der Werf (zie bestuur),
Betaling: bij de penningmeester Martin de Wit (zie bestuur)
 

Training

Groepen

Staat open voor trainingsleden, die worden onderverdeeld in verschillende trainingsgroepen, afhankelijk van het niveau en leeftijd. De leden ervan hebben in principe de bedoeling om ook deel te nemen aan wedstrijden.

Training zomerseizoen

  • Bostraining

Het betreft een conditietraining. Deze wordt op de dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in het bos bij het sportpark "De Bosrand". Voor gevorderden wordt er als alternatief gefietst. Start is om 19.00 uur vanaf de skeelerbaan.

  • Skeelertraining

Vindt plaats op de donderdagavond van 18.45 tot 21.30 uur op de eigen skeelerbaan: de pupillen van 18.45 tot 19.45 uur en de overigen van 20.00 tot 21.30 uur.
In de maanden april tot en met september worden skatelessen verzorgd op de baan voor de basisschooljeugd. Op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er een trainer aanwezig om je les te geven. Het dragen van een helm is verplicht (deze zijn in het clubgebouw te lenen). Pols, knie en elleboogbeschermers zijn aanbevolen. Bij (mot)regen gaat deze training gewoon door.

  • Training winterseizoen
  • Zaaltraining

Ook dit is weer een algehele conditietraining, die op de dinsdagavond plaats vindt van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal "De Peppel".

  • IJstraining

De eigenlijke schaatstraining vindt plaats op de 400 meter kunstijsbaan "De Scheg" in Deventer op vrijdag van 18.35 tot 19.30 uur (vertrek om 17.00 uur vanaf de skeelerbaan). Ook wordt (recreatief) getraind in Nijmegen, Triavium op maandag van 21.00 tot 22.15 uur met eigen vervoer. Met dezelfde baankaart kan er op zondag van 08.45 - 10.00 uur recreatief worden geschaatst.

Bij natuurijs is de baan speciaal voor leden elke dag open van 18.00 tot 19.00 u om te trainen. Op dinsdag en vrijdag zijn er gedurende deze uren trainers aanwezig.
 

Fietsen

Er wordt recreatief gefietst in de zomerperiode op zondagmorgen 09.30 uur vanaf het clubhuis. In het weekend wordt vaak spontaan in groepjes deelgenomen aan georganiseerde toertochten. In de winter komt ATB-en hiervoor in de plaats . Start om 10.00 u vanaf restaurant "Vroeger".

Verder zijn een aantal vrouwelijke leden actief in de damesfietsgroep Zijwiel die op maandagavond fietst.

Schaats- en inline skatewedstrijden

Schaatsen
Binnen het langebaanschaatsen zijn de wedstrijdschaatsers in Deventer ingedeeld in 5 klassen (KL I t/m V), al naar gelang de snelheid. Het Gewest organiseert regionale wedstrijden op de kunstijsbanen van Deventer. De baancommissie Gelderse Poort doet dit in Nijmegen. Daarnaast heeft de EIJV jaarlijks schaatswedstrijden om het clubkampioenschap. Ook wordt de EIJV uitgenodigd voor interclubwedstrijden. De wedstrijden worden gehouden op zaterdag en zondagavond.


Inline Skaten
Pupillen 2, 3 en 4-licentiehouders nemen deel aan regionale wedstrijden onder auspiciën van de KNSB. Alle oudere jeugdlicentiehouders kunnen deelnemen aan zowel verschillende regionale competitiewedstrijden als landelijke KNSB-wedstrijden. In tegenstelling tot het langebaanschaatsen –waar je vaak alleen aan wedstrijden op je ‘eigen’ baan kunt inschrijven- is het in het inline-skaten mogelijk om in het gehele land deel te nemen aan regionale of landelijke wedstrijden. Men kan ook deelnemen met een daglicentie.

De categorie-indeling treft u aan onder: http://www.knsb.nl/bond/files/2012/01/licentieoverzicht.pdf

 

Kleding

De trainingsleden van de club hebben de beschikking over eigen clubkleding. Bestellen, afhalen en inleveren: afspraak maken met Berry Lammertink (zie bestuur) 

Nieuwsbrief EIJV

Ieder lid ontvangt de digitale nieuwsbrief, die periodiek verschijnt. De redactie bestaat uit: Marieke Bosch, Ronald Visscher, Jan Vellinga en ......

De financiële kant van de vereniging.

Contributie vanaf 1 april 2013: algemeen lid  € 125,00 per jaar (vanaf 18 jaar), € 62,50 per jaar (tot 18 jaar), schaatslid en skeelerlid € 85,00 per jaar resp € 42,50 natuurijslid € 45,00 resp € 22,50; ondersteunend lid €15,00. Bankrekeningnummer: 37.70.71.633 bij de Rabobank. Contributie wordt geïnd via automatische afschrijving. Penningmeester is Martin de Wit (zie bestuur)

Aanvragen Licentie en/of Trainingskaart voor het schaatsen

Voor trainingen kunstijsbaan De Scheg in Deventer en Triavium in Nijmegen is een trainingskaart nodig. Informatie over de aanvraag trainingskaarten vind je onder de rubriek "schaatsseizoen" . 
Aanvragen trainingskaarten (vóór 1 september) en aanvraagen/afmelden licenties (vóór 15 juni) bij Kees van Reenen: trainingskaarten@eijv.nl

Toelichting licenties:
Op het bondscongres van de KNSB (juni 2008) is besloten dat licenties ingaande vanaf seizoen 2008/2009 gelden tot wederopzegging. De licentie is geldig t/m 30 juni en wordt automatisch verlengd voor een volgend seizoen, tenzij de licentiehouder via zijn vereniging minimaal 2 maanden voorafgaand aan de expiratiedatum (1 juli) schriftelijk aangeeft aan het Bondsbureau dat hij/zij geen licentie voor een volgend seizoen meer wil hebben.Dit houdt in dat de licentie 2011-2012 geldig is tot en met 30 juni 2012 en automatisch wordt verlengd voor volgend seizoen, tenzij de licentiehouder bij de EIJV uiterlijk 15 april aangeeft de licentie voor het daarop volgende seizoen te willen beëindigen.

Aanvragen / Afmelden Licentie voor het Skaten

Een skatelicentie vraag je persoonlijk aan bij de bond. Zie hiervoor: http://www.knsb.nl/bond/lidworden/wedstrijden/inline-skaten/aanvraag/. Wil je je licentie opzeggen, dan moet jij dat ook persoonlijk doorgeven aan de bond. Dit loopt niet via de vereniging. Opzegging van de licentie kan jaarlijks en dient vóór 1 december schriftelijk doorgegeven te worden. Je ontvangt een opzeggingsbevestiging.
Voor deelname aan wedstrijden en toertochten is een licentie verplicht. 

Informatie

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 31 maart. Voor het aan- en afmelden van leden kan men terecht bij de secretaris. Afmelden moet voor aanvang seizoen, dus vóór 1 april.

Om de schaatssport in de regio te bevorderen steunt de EIJV alle initiatieven voor een kunstijsbaan in de regio.