Zoeken
Resultaat
Gevonden: 107

Clubkampioenschap EIJV 2023-02-19
Uitslagen IZ01
Clubkampioenschap 2016
Start Deventer en Zaaltraining
Van Benthem competitie 2015 Apeldoorn
Gesponsorde links
Taken Bestuur
Bestuur Edese IJsvereniging

Omschrijving taken en bevoegdheden van de bestuursleden van de Edese IJsvereniging (versie: 1 augustus 2014).

Hieronder treft u aan een overzicht van de taken en bevoegdheden van de leden van het bestuur van EIJV. Heeft u vragen of opmerkingen over een bepaald onderwerp, spreek het verantwoordelijke bestuurslid aan of stuur hem een e-mailbericht (zie tabblad contact). Eventueel kunt u een e-mail sturen aan de secretaris van de vereniging.

Voorzitter : Jan Vellinga

 1. Leidt vergaderingen bestuur en ledenvergaderingen
 2. Vertegenwoordigt EIJV (beleid) naar buiten
 3. Verantwoordelijke personeelsbeleid /vrijwilligersbeleid
 4. Coördineren taakverdeling bestuur
 5. Stuurt natuurijsbaan commissie aan
 6. Toezicht uitvoeren taken commissies

Vicevoorzitter: Theo Guykens

 1. Verantwoordelijk voor Beheer en exploitatie  accommodatie
 2. Regelt verhuur accommodatie
 3. Onderhoudt agenda EIJV
 4. Vervangt voorzitter bij diens afwezigheid
 5. Stuurt barcommissie aan
 6. Organisatie clubfeest

Secretaris: Jop  van der Werff

 1. Verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post en mail aan de vereniging gericht
 2. Verantwoordelijk voor archief (archiefkast clubhuis boven)
 3. Verstrekt informatie aan (potentiële) leden, ouders van jeugdleden en derden over de EIJV
 4. Verantwoordelijk voor ledenadministratie/ledenbestand
  Samen met de EIJV IT-vrijwilligers verantwoordelijk voor zover het digitaal gaat.
 5. Verantwoordelijk introductie nieuwe leden
  a. info per mail/post versturen
  b. introductie bij trainingen met o.a. trainers
 6. Verzorgt convocatie en verslag vergaderingen bestuur en ledenvergaderingen

Penningmeester: Martin de Wit

 1. Verantwoordelijk voor financiële administratie
 2. Int contributie
 3. Int gelden trainingskaarten, licenties en lidmaatschappen
 4. Stuurt administrateur trainingskaarten en licenties aan
 5. Stuurt TC aan

PR en communicatie: Berry Lammertink

 1. Verantwoordelijk voor uitingen naar buiten: website, clubblad, infofolder, clubkleding, e.d.
 2. Verzorgt sponsorwerving
 3. Stuurt sponsorcommissie aan
 4. Stuurt  redactie nieuwsbrief aan

Onderhoud: Piet Bussing

Verantwoordelijk voor onderhoud accommodatie (gebouw, baan, materiaal)